Bài viết

Chủ đầu tư: Anh Huy

  • Địa điểm: TP Hà Tĩnh
  • Năm hoàn thành: 2017,
  • Phong cách thiết kế: Nội thất hiện đại.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: