Bài viết

Chủ đầu tư: anh Cường - TP Vinh

  • Địa điểm: Xã Hưng Lộc, TP Vinh
  • Năm hoàn thành: 2016
  • Phong cách thiết kế: Nội thất phòng ngủ cổ điển.

Chia sẻ:

Bài viêt cùng danh mục: